GDPR

Nieuwe Pricacywetgeving: AVG, beter gekend onder GDPR

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG” maar beter gekend onder “GDPR” – General Data Protection Regulation) is op 24 mei 2016 in werking getreden, maar er wordt een overgangsperiode van 2 jaar voorzien. De Privacycommissie, bedrijven en organisaties krijgen tot 25 mei 2018 de tijd om zich aan de nieuwe eisen van de nieuwe privacywetgeving aan te passen. Voor meer informatie, zie http://www.privacycommission.be/nl/themadossier-avg. Als organisatie moet u kunnen aantonen welke persoonsgegevens u verzamelt, hoe u deze data gebruikt en hoe u ze beveiligt. Bij niet naleving, riskeert men boetes die kunnen oplopen tot 4 procent van de wereldwijde omzet van een organisatie.

Datavernietiging Michel NV zorgt voor de veiligheid van uw digitale en fysieke data(-dragers) door vernietiging met certificaat en conform DIN66399. Contacteer ons voor meer informatie.

Datavernietiging Michel GDPR