GDPR

Nieuwe Pricacywetgeving: AVG, beter gekend onder GDPR

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG” maar beter gekend onder “GDPR” – General Data Protection Regulation) is op 24 mei 2016 in werking getreden, maar er wordt een overgangsperiode van 2 jaar voorzien. De Privacycommissie, bedrijven en organisaties krijgen tot 25 mei 2018 de tijd om zich aan de nieuwe eisen van de nieuwe privacywetgeving aan te passen. Voor meer informatie, zie http://www.privacycommission.be/nl/themadossier-avg. Als organisatie moet u kunnen aantonen welke persoonsgegevens u verzamelt, hoe u deze data gebruikt en hoe u ze beveiligt. Bij niet naleving, riskeert men boetes die kunnen oplopen tot 4 procent van de wereldwijde omzet van een organisatie.

Datavernietiging Michel NV zorgt voor de veiligheid van uw digitale en fysieke data(-dragers) door vernietiging met certificaat en conform DIN66399. Contacteer ons voor meer informatie.

Datavernietiging Michel GDPR
sorteerlijn

Verdubbeling capaciteit High Security Division te Asse-Mollem

Datavernietiging Michel NV investeert verder in de uitbouw van haar ‘high security division’ te Asse-Mollem. Begin 2017 zou de beschikbare ruimte en capaciteit verdubbeld dienen te zijn. De vraag naar kwalitatieve vernietiging conform de DIN66399 normering van archieven en datadragers is stijgende. Met deze uitbreiding wil Datavernietiging Michel NV daar op inspelen.  Daarnaast wordt er ook geïnvesteerd in de verdere professionalisering van ontmanteling van AEEA met of zonder vertrouwelijk karakter. Lees hierover meer in komende nieuwsberichten.